Stambyte

Att renovera badrum och stammar ställer höga krav på noggrannhet och lyhördhet. Nästan samtliga stambyten utför vi med kvarboende vilket kräver serviceanda och medkänsla hos varje enskild hantverkare.

Stambyte

Vi utför kompletta stambyten med badrum- och köksrenoveringar. Vi har stor erfarenhet av bland annat asbestsanering, byten av stammar, tätskikts- och ytskiktsrenovering , badrumsinredning och elinstallationer enligt gällande normer och krav, allt med utrymme för personlig prägel.

Ett stambyte kan vara krävande, särskilt om man bor kvar hemma. För att underlätta livet under renoveringen etablerar vi bland annat tillfälliga toaletter och duschar vid entréerna och tillfälliga tvättställ i trapphusen. I lägenheterna monterar vi dammslussar för att undvika spridning av byggdamm och tillgodoser lägenhetsinnehavare med önskemål som mulltoaletter och plast för skydd av möbler.

Går er förening i tankarna att genomföra ett eventuellt stambyte? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Fem tips inför stambyte i er fastighet

Varje fastighet står förr eller senare inför ett stambyte vilket kan vara ett stort ingrepp i husets hjärta. Här är några enkla tips för att få en bra start på ert stambyte.

  1. En väl genomförd projektering – grunden till ett lyckat projekt och ett arbete som kan löpa på utan större störningar.
  2. Underentreprenörer med vana att göra stambyten och är väl medvetna om vad som krävs av dom under tiden. En fördel är om underentreprenörerna har arbetat tillsammans tidigare då man arbetar nära varandra under ett stambyte.
  3. Miljöinventering – Utför denna innan eller i samband med att ni valt er entreprenör. Den ger er en bild om vilka hälsorisker som finns i fastigheten och minimerar risken till störningar i arbetsflödet när produktionen är i gång. Boendedialog är A och O för ett lyckat projekt. Är de kvarboende väl informerade är de mer engagerade och har större förståelse för de arbeten som utförs i deras hem.
  4. Boendedialog är A och O för ett lyckat projekt. Är de kvarboende väl informerade är de mer engagerade och har större förståelse för de arbeten som utförs i deras hem.
  5. Begränsa antalet tillval för att minska tiden och kostnaden för logistik samt kunna pressa priset på material och sakvaror.

Vanliga frågor om stambyte

En väl genomförd projektering som lägger grunden för ett bra arbetsflöde är otroligt viktig för att minska risken för större störningar under byggtiden.

Produktionen startar med att täcka in lägenheter och skydda golv där hantverkarna behöver passera. Sen påbörjas rivning för att frilägga de gamla stammarna. Oftast sitter de inne i betong i väggar och golv.

När stammarna är rivna är det dags att för ny dragning av el, avlopp och vatten och eventuella andra installationer. Efter det påbörjar man återuppbyggnaden. I regel byggs badrummen upp från grunden med nya tätskikt och ytskikt.Arbetet avslutas med en besiktning där man går över det färdiga resultatet och all tillhörande dokumentation.

Vanligtvis sker ett stambyte trapphusvis då man byter samtliga stammar till badrum och kök i alla lägenheter. Detta kan skilja sig beroende på fastighetens förutsättningar.

Ja, vi är vana att arbete med kvarboende under stambyten. Detta ställer höga krav på oss som entreprenörer då information ar väldigt viktigt för att skapa en förståelse för de arbeten som vi utför i människors hem . Däremot kan det vara påfrestande att bo kvar hemma så enklast för alla är givetvis om lägenheterna tomställs under renoveringen, men det är sällan som den möjligheten finns.

Man brukar säga att stammarna i ett avloppssystem kan hålla mellan 30–60 år. Det kan kännas som ett stort spann men det finns många parametrar som påverkar livslängden. Det kan vara allt från hur stammarna är dragna till hur underhållet har varit sedan stammarna byggdes.

Beroende på hur många våningar fastigheten har och hur många trappuppgångar som skall göras skiljer sig tiderna något. Men som regel brukar vi säga sex till åtta veckor per stam och badrum.

En annan parameter gällande tidsåtgång är om någon speciell sanering som till exempel asbest måste göras eller om det har varit någon vattenskada som kräver uttorkningstid.

Mycket är beroende på fastighetens förutsättningar med antal våtrum och stammar men vi brukar säga allt från 150 000 till 250 000 kr som ett riktmärke. Så klart styr materialval, skicket på de befintliga våtrummen och andra parametrar det slutgiltiga priset.

I en förening med ca 15 lägenheter kan det fungera med fria val av kakel, duschväggar, krokar med mera men samtidigt skall man vara väl medveten att det är en kostnadsdrivande faktor. Det går åt många timmar i projektering och logistik vilket så klart kommer att avspegla sig på den slutgiltiga prislappen.

Vid större stambyten där vi ibland arbetar i hundratals våtrum rekommenderar vi att man tar fram tre eller max fem olika färdiga paket. Dessa kan se ut på olika sätt för att anpassas efter boende och fastigheten.

När tillvalspaketen är klara kan vi lägga upp dessa i vår tillvalsbutik så att vi kan ta in beställningar och sköta logistiken efter det.

Många föreningar passar på att renovera tvättstugan i samband med stambyte. Detta är ett smart val då stammar och brunnar ändå behöver bytas ut även i tvättstugan vid ett komplett stambyte. I samband med detta kan man också passa på att byta ut uttjänta tvätt- och torkmaskiner samt modernisera sitt bokningssystem.

Nya huvar på taket där stammens avluftare går upp är också ett vanligt arbete som vi gör vid stambyten.

Badrumsfönster är en annan sak som är en smart sak att se över i samband med ett stambyte då tätskiktet anpassas till befintliga fönster och kan skapa en svag punkt om detta utförs i senare skede.

Om man till exempel i en bostadsrättsförening har många renoverade badrum men gamla stammar kan det ibland löna sig att i stället utföra en relining. Läs mer om hur det går till under Tjänster/Relining.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ STAMBYTE

Relevanta projekt