Så arbetar vi

Vi söker innovativa lösningar, alltid med kvalitet, funktion och ekonomisk bärkraft. Alltid med ambitionen att skapa något som förändrar och förbättrar vårt sätt att leva på olika sätt.

Om oss

Vi är ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag som utmanar traditionella arbetssätt och tankebanor. Nyfikenheten styr oss, oavsett om det gäller nya relationer, kultur i olika former, arbetssätt eller affärer. Det finns alltid en undran om vad som finns runt nästa hörn.

Med ett kreativt, erfaret kärnteam och ett nätverk av specialister, arbetar vi okonventionellt och passionerat med att projektera, utveckla, bygga och förvalta fastigheter med fokus på bättre livsmiljöer.

Vi drivs av att hitta möjligheter där andra inte letar och uppmuntrar nya tankar och idéer. Vi tror på nära och långa relationer. Därför håller vi vad vi lovar och ser kommunikation som en nyckel till ett bra projekt. Att arbeta tillsammans i nära samarbete med gemensamma mål ger inte bara ett bättre slutresultat utan det är också både roligare och mer utvecklande. Vi tror på att renovera istället för att riva och bygga nytt. Det är vårt ansvar. Både för vår historia och vår framtid.

Via förvärv av mark, utvecklingsfastigheter och outnyttjade råytor, driver och ansvarar vi för projekt i egen regi från första skiss till överlämning av nycklar.

Via totalentreprenader eller samverkansprojekt med beställare av alla storlekar, utför vi projekt med nära dialog, effektiva lösningar och en passion att förverkliga omöjliga idéer.

“Vi är den fjärde dimensionen. Vi är människorna och känslorna som vi uppfattar i rummet. Det är vardagar och fest, det är idag och imorgon. Vi är väggarna som har talat och golven där fotavtryck har staplats på varandra. Vi utvecklar hem och miljöer för livet. Vi bygger livsrum som får oss att växa.”

Vi är 4D Gruppen

/ FÖRE & EFTER

Vi ser möjligheterna och realiserar dem.

Vår historia

Allt började med några extraknäck under studietiden på Chalmers mitten av 00-talet. Efterhand blev uppdragen fler och fokus flyttades snart över till entreprenader. De första större projekten var ett stambyte och därefter en vindsrenovering. Sedan dröjde det inte länge förrän vi genomförde vår första egna fastighetsexploatering. I samma veva vann vi också vår första offentliga upphandling. År 2014 övergick bolaget till en mindre koncern. Vid den härtiden förvärvade vi vår första fastighet och startade fler projekt i egen regi.

Även om entreprenader är grunden i vår tillväxt så har modet att genomföra nya projekt och affärer vuxit sig allt starkare. Idag fortsätter vi vår medvetna strategi att söka oss mot nya marker, till utmanande uppdrag och projekt, sett ur olika perspektiv. Vår ambition är att bygga och utveckla trivsamma och gärna oväntade miljöer för livet.

Miljö och kvalité

Vår kvalitetspolicy

Vi skall på ett effektivt och lyhört sätt göra varje beställare till en nöjd kund och varje projekt till ett bra referensprojekt. Detta gör vi genom att:

Ha ett verksamhetssystem i enlighet med ISO 9001.
Alla funktioner inom organisationen tar fullt kvalitetsansvar.
Vårt arbete ska präglas av snabbhet, öppenhet, lyhördhet och tillförsikt med syfte att vara en tydlig och tillgänglig organisation.
Sätta kunden i fokus. Kunden ska erhålla minst dess förväntade kvalité.
Ställa lika höga krav på våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
Ständigt sträva efter att förbättra vårt arbete.

Kvalité

Vår miljöpolicy

Vi och våra leverantörers arbete ska utgöra en minimal miljöbelastning, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan också socialt och ekonomiskt. Detta gör vi genom att:

Ha ett verksamhetssystem i enlighet med ISO 14001 och AFS 2001:1.
Alla medarbetare tar ansvar för miljöarbetet.
Eftersträva en nollvision rörande arbetsskador.
Så långt det är möjligt reducera, sortera och deponera det avfall som vi själva producerar.
Välja tjänster, komponenter och material med minsta negativa miljöpåverkan.
Vara informerad om och att följa gällande miljölagstiftning.
Ställa lika höga krav på våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
Upprätthålla samt ständigt utveckla vårt miljöledningssystem.

Miljö