/ NyPRODUKTION

Kavlås Äng

En modern trädgårdsstad med småstadslivets kvaliteter.

Adress:

Kavlås äng, Alingsås

Antal bostäder:

16 st radhus

12 st parhus

Rum:

3-4 rum och kök

Boarea:

75-96 kvm

Projekteringsstart:

Q2 2023

Färdigställande:

Preliminärt 2027-2028

Beställare:

Egen regi

Arkitekt:

Maria Poll, Poll Arkitektur

Småstadsliv

Vår ambition är att skapa hem för livet där förutsättningarna finns för ett modernt hållbart liv med småstadslivets kvaliteter i en trädgårdsstad med traditionell bebyggelse. Vi föreslår en blandad bebyggelse med parhus i den norra delen av området och radhus längs den nya lokalgatan. Bostäderna är mellan 75 till 96 m2 stora och har minst tre rum och kök.

Förgårdsmark vid varje bostad har plats för uteplats, odling, cyklar och grönska. Avgränsning till gata görs med häckar och vackert utformade grindar, gemensamma för hela området. Den naturliga ängsmarken och växtligheten behålls där så är möjligt.

För 4D Gruppen, som vann tävlingen, är det ett drömuppdrag. Förutom att företaget bygger en del nyproduktion ägnar de sig framför allt åt att köpa och renovera äldre fastigheter, då gärna i sekelskiftesstil.

Jenny Frölander, journalist Alingsås Tidning

Gemensamma ytor

I radhusgatans mitt finns en gemensam yta med lekpark och gemensamhetshus med orangeri och tingotek. Lekparkens lekmiljö har trädgårdstema. Lekstuga och lekutrustning knyter an till den traditionella bebyggelsen på ett lekfullt sätt. Vid lekparken finns det också en grillplats i soligt läge.

Gemensamhetshuset kan nyttjas året runt för exempelvis kalas, studiecirklar, klädbytardagar eller annat. Det har en generös uteplats och plats för odling. Mot gatan finns en station för cykelreparation. I tingoteket kan de boende dela och låna redskap eller verktyg.

Trivsamma och effektiva bostäder

Bostäderna är trivsamma och yteffektiva med småhusets kvaliteter. Boarean är mellan 75-96 m2 och alla bostäder har minst tre rum och kök varav två eller fler kan användas som sovrum.

Mot gatan har alla bostäder en generös förgårdsmark med plats för uteplats, odling, grönska och cykelparkering. Detta bidrar till att gaturummet känns lummigt och levande samtidigt som det skapar förutsättningar för sociala möten.

Tomter avgränsas mot gatan med fina häckar av avenbok som behåller sina blad under vinterhalvåret. De mer privata trädgårdarna bakom husen har uteplats och plats för grönska, odling och lek.

Vid inflytt kommer boende att erbjudas rabatterade priser på träd och växter.

Parhusen har sina parkeringar på tomtmark. Radhusen, förutom de tre radhusen längst i söder, har sina parkeringar på en gemensam yta. På den gemensamma parkeringen har samtliga platser elbilsladdning. Samtliga parkeringar på tomtmark är förberedda för elbilsladdning.

En hållbar helhet

Vi vet från tidigare projekt att det är möjligt att förena höga hållbarhetsambitioner med vacker platsanpassad arkitektur. Ekologiskt hållbart byggande för att minska miljö- och klimatpåverkan i produktionsskedet och under framtida förvaltning blir en viktig ingrediens i projekteringen.

TRÄBYGGNAD

Stomme och fasad uppförs i trä. Även isoleringsmaterialet är förnyelsebart trä i form av cellulosaisolering. Träbyggnadsteknik medför en låg klimatbelastning med en förnyelsebar råvara. Sverige har en väl utvecklad träindustri och materialet kan därför produceras och förädlas med förhållandevis korta avstånd till byggarbetsplatsen, vilket reducerar klimatbelastning från transporter.

MINIMERING AV BETONG

Den byggnadsdel där det är svårast att undvika betong är grundläggningen. Här använder vi en konstruktion där användningen av betong begränsas till liggande ”pelare” enbart där den är konstruktivt nödvändig, likt voter, i övrigt används grus och oorganisk, kapillärbrytande isolering. Den betong som används är klimatklassad. Totalt uppnås en mycket låg CO2 påverkan i projektet som helhet vilket alltid eftersträvas och är en del av vår generella inriktning i alla våra projekt. Detta återspeglas såväl i vårt verksamhetssystem som i vårt engagemang inom innovativa och utveckling.

SUNDA MATERIALVAL

Val av material görs utifrån byggnadens livscykel och förvaltning. Stor vikt kommer läggas vid att välja giftfria och miljövänliga material som tillverkas på ett hållbart sätt med genomtänkta, hållbara och naturliga materialval interiört och exteriört som t.ex. trä. Lekplatsen har träflis som fallskydd vilket är ett hållbart alternativ till betong, plast eller sand.

/ Projekt

Fler projekt