Relining

Ett alternativ eller som komplettering till stambyte kan vara att relina stammarna. Om detta är lämpligt avgörs efter en genomgång av fastighetens avlopp och dess skick och dess förutsättningar. Det finns också flera olika metoder att välja mellan beroende på vilka förutsättningar som finns.

Relining

Relining kan vara en passande metod när befintliga stammar passerar skyddsrum, ligger djupt i bottenplattan eller om stammarna är otillgängliga på annat sätt. Är många av fastighetens badrum renoverade kan detta också vara ett bra alternativ. Alternativt om det är exklusiva ytskikt som man vill bevara.

Det finns många olika sätt att relina. Hybridmetod, UV-relining, ångmetod, flexibelt foder (strumpmetod) och sprutmetod där det vanligaste metoderna är flexibelt foder (strumpmetoden) och sprutmetoden.

Flexibelt foder – Relining med flexibelt foder är ett bra sätt att renovera gamla och slitna rör på. Metoden går ut på att vi bygger nya rör i de redan befintliga ledningarna. Resultatet blir ett helt nytt, självbärande rör utan skarvar inuti det gamla. Sprickor, hål och även områden på det gamla röret som saknar bitar förvinner helt.

Strumpinfodring – Vid denna metod sprutas insidan på avloppsrören med en korrosionsbeständig polyesterplast. Den styrenfria polyesterplast vi arbetar med är förstärkt med glasflingor vilket gör renoveringen stark och hållbart med hög motståndskraft mot mekanisk nötning samt de kemiska påfrestningar som uppkommer i avloppsrör. Den styrenfria plasten avger betydligt mindre lukt än styrenbaserade plaster vilket är en bra egenskap vid relining inne i lägenheter.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Vanliga frågor om relining

Om det bara är avloppsrör som utgör bristerna i fastigheten kan relining vara ett bra alternativ. Livslängden på en relining är ca 5–30 år vilket gör att metoden inte är långsiktig som att stambyte , men utvecklingen går framåt och lösningarna blir bättre och bättre. Det kan ändå vara en lämplig metod att använda partiellt i ett stambyte när befintliga stammar passerar skyddsrum, ligger djupt i bottenplattan eller om stammarna är otillgängliga på annat sätt, alternativt om det är exklusiva ytskikt som man vill bevara.

Innan arbetet med en relining kan påbörjas så rengörs och filmas befintliga ledningar för att säkerställa skick och upptäcka eventuella skador. Efter det kan reliningen påbörjas. En relining innebär ofta att toalettstol i badrum och vattenlås i kök lossas. Efter utfört arbete återmonteras detta och ingen åverkan sker inne i lägenheter.

Färdigställd relining filmas och resultatet är underlag för en besiktning. Relining kan i normalfallet utföras med kvarboende och med enbart mindre störningar för dom boende.

Kostnaden beror på rörens dimension, skick på befintlig ledning, åtkomst, förgreningar, nödvändiga tillfälliga åtgärder och komplettering med rensluckor med mera. Spannet för kostnaden varierar mellan 3000–7500 kronor per meter.

Beroende på fastighetens förutsättningar med olika dimensioner, längt, förgreningar med mera men räkna med arbete på tre till fem dagar per lägenhet som ett riktmärke.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ STAMBYTE

Relevanta projekt