Nyproduktion radhus & kedjehus

Vare sig det handlar om att skapa nya boendemöjligheter genom en totalentreprenad eller köpa loss en tomt och förädla i egen regi hjälper vi er genom hela processen.

Nyproduktion radhus & kedjehus

Rad- och kedjehus är populära boendeformer. Det är ett ekonomiskt stabilt boende där priserna inte förändras lika mycket vid konjunkturer som för fristående hus. Samtidigt är bostäderna också ofta välplanerade. Invändigt med effektiva planlösningar och utvändigt med attraktiva gemensamhetsområden så som parker, gator och lekplatser.

Vare sig det handlar om att skapa nya boendemöjligheter genom en totalentreprenad eller köpa loss en tomt och förädla i egen regi hjälper vi er genom hela processen.

Nyproduktion är en kreativ och spännande resa där vi arbetar för att ert projekt skall färdigställas på bästa sätt och att resan dit skall vara lustfylld och betydande, både för oss som arbetar med det och för er som beställare.

Har ni mark eller en fastighet som ni i stället tror skulle kunna bli spännande rad- eller kedjehus? Tveka inte att kontakta oss!

“Gemensamhetsytor för social samvaro, lek och rekreation, naturliga mötespunkter där grannskapet kan mötas är för oss givna parametrar i vårt planerande och genomförande av radhusområden. Vi ser gemensamhetsytorna som ”allas vardagsrum” och dessa ska också leva upp till den känslan.”

Aron Högberg, Arkitekt på Högberg Gillner Arkitektur, i projekt Plutovägen.

/ NYBYGGNATION

Kommande nyproduktion

Plutovägen – Genom en kommunal tilldelning skall vi under 2026-2027 uppföra 15 stycken radhus i Bergsjön.

Vanliga frågor om radhus & kjedjehus

Från inskickad bygglovsansökan till beviljat bygglov kan ta allt ifrån tio veckor till upp mot två år. Allt är beroende från detaljplanens förutsättningar till eventuella överklaganden. Normal tid att räkna med är tre till sex månader.

Om det finns en detaljplan brukar det vara ganska tydligt vad som får uppföras på marken och vilka förutsättningar byggnaden får ha. Med ett kreativt tänkande, bra tekniska lösningar och erfarenhet finns det ofta mycket man kan göra för att utnyttja fastigheten till max.

Finns ingen detaljplan är man ofta friare i vad som får uppföras, men processen fram till färdigställande tar ofta längre tid.

Ekonomiskt stabilt boende. Vid konjunkturer förändras inte priserna lika mycket som fristående hus.

Du får mycket hus för pengarna. Radhus är ofta väldigt lika villor men ligger på ett betydligt lägre pris.

I nästan alla radhusområden finns en så kallad samfällighet, vilket innebär gemensamt delande. För denna samfällighet betalas en viss avgift per månad, för att radhusägare ska tillföras olika faciliteter. Dessa kan vara allt från värme och vatten, till sophämtning, snöröjning och vägarbeten. Tillsammans delar man på kostnaderna och på så sätt pressar priserna.

Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet är en normal byggtid 3–12 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

Kedjehus är en typ av radhus där byggnaderna är sammanlänkande, men där sammankopplingen består i en mindre tillbyggnad mellan husen som till exempel ett garage eller förråd.

Radhus är en huskropp som innehåller minst tre olika boenden.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ STAMBYTE

Relevanta projekt