Nyproduktion av flerbostadshus

Från ett blankt papper till något unikt och funktionellt. När vi bygger nytt vill vi utmana traditionella arbetssätt och tankebanor. Vi söker innovativa lösningar, alltid med kvalitet, funktion och ekonomisk bärkraft. Alltid med ambitionen att skapa något som förändrar och förbättrar vårt sätt att leva på olika sätt.

Nyproduktion av flerbostadshus

Vare sig det handlar om att skapa nya boendemöjligheter genom en totalentreprenad eller köpa loss en tomt och förädla i egen regi, tar vi på 4D Gruppen hand om hela processen.

Varje projekt är unikt med sina egna förutsättningar. Den kräver kreativitet och yrkesmässig skicklighet från första projektering till sista utförande. På 4D Gruppen ser vi till att allt detta tas om hand om på ett effektivt och tryggt sätt. Vi arbetar för att ert projekt skall färdigställas på bästa sätt och att resan dit skall vara lustfylld och betydande både för oss som arbetar med det och för beställaren.

Har ni mark eller en fastighet som ni i stället tror skulle kunna bli spännande lägenheter eller kommersiella fastigheter? Tveka inte att kontakta oss.

/ NYPRODUKTION

Pågående nyproduktion

Just nu bygger vi bland annat 39 lägenheter på Tredje Långgatan 26 och äger mark där vi just nu driver detaljplaneprocesser.

Läs mer

Vanliga frågor om nyproduktion

Bygglovsansökan – Från inskickad ansökan till beviljat bygglov kan ta allt ifrån tio veckor till upp mot två år. Allt är beroende från detaljplanens förutsättningar till eventuella överklaganden. Normal tid att räkna med är tre till sex månader.

Om det finns en detaljplan brukar det vara ganska tydligt vad som får uppföras på marken och vilka förutsättningar byggnaden får ha. Med ett kreativt tänkande, bra tekniska lösningar och erfarenhet finns det ofta mycket man kan göra för att utnyttja fastigheten till max.Finns ingen detaljplan är man ofta friare i vad som får uppföras, men processen fram till färdigställande tar ofta längre tid.

Vanligast är att vi tillsammans med beställare och underleverantörer jobbar i en totalentreprenad. Begreppet entreprenadformer handlar om vilket ansvar en byggentreprenör har avseende funktionen på det som skall byggas. Exempel på entreprenadformer är utförandeentreprenad, totalentreprenad och styrd totalentreprenad.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ NYPRODUKTION

Relevanta projekt