Markexploatering

Från ett blankt papper till något unikt och funktionellt. När vi bygger nytt vill vi utmana traditionella arbetssätt och tankebanor. Vi söker innovativa lösningar, alltid med kvalitet, funktion och ekonomisk bärkraft. Alltid med ambitionen att skapa något som förändrar och förbättrar vårt sätt att leva på olika sätt.

Markexploatering

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten kan det också ingå att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA och elanläggningar.

Vi har i tidigare projekt förvärvat tomter huvudsakligen genom privata försäljningar men även genom kommunala tilldelningar och ser detta som ett spännande sätt att utveckla oss som företag samtidigt som vi utvecklar staden.

Har ni mark eller en fastighet som ni i stället tror skulle kunna bli spännande lägenheter eller kommersiell fastighet? Tveka inte att kontakta oss.

/ NYPRODUKTION

Tidigare projekt

Tredje Långgatan 26 – Här bygger vi 39 nya lägenheter som startade som en markexploatering där vi förvärvade marken av en privat aktör.

Läs mer

/ NYPRODUKTION

Tidigare projekt

Plutovägen – Genom en kommunal tilldelning skall vi under 2026-2027 uppföra 15 stycken radhus i Bergsjön.

Läs mer

/ NYPRODUKTION

Tidigare projekt

Hällebergsvägen 15 – Fastighet med stor byggrätt i Stenkullen, Lerum.

Läs mer

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ NYPRODUKTION

Relevanta projekt