/ RENOVERING

Rymdtorget 22-66

Stambyte för Familjebostäder, 62 lägenheter.

Adress:

Rymdtorget 22-36 och 66, Göteborg

Antal lägenheter:

62 st 

Beställare:

Familjebostäder i Göteborg

Byggstart:

Q2 2015

Färdigställt:

Q2 2016

Rymdtorget 22-36 och 66

Tillsammans med beställaren Familjebostäder renoverade vi i detta projekt åtta marklägenheter och utförde stambyte och badrumsrenovering i 54 lägenheter. För marklägenheterna byggdes fina och yteffektiva lägenheter i en redan befintlig yta vilket ger bra förutsättningar för fastighetsägare och för oss som byggare.

Ett väldigt fint bemötande från hyresgäster under byggtiden gjorde projektet lyckat och en bra arbetsplats för alla hantverkare på plats. Vi tror att detta även avspeglar sig i produkten vi lämnar efter oss.

Upprustning av låghusområdet i Bergsjön är en del av flera lyckade projekt i området. Tillsammans med Familjebostäder har vi i olika projekt renoverat över 100 lägenheter. Utöver fina lägenheter och nöjda hyresgäster har vi kunnat anställa från området.

/ Projekt

Fler projekt