/ RENOVERING

Merkuriusgatan 11-65

Ombyggnation av 24 lägenheter inklusive stambyte för Familjebostäder.

Adress:

Merkuriusgatan 11-65, Göteborg

Antal lägenheter:

24 st

Beställare:

Familjebostäder i Göteborg

Byggstart:

Q3 2016

Färdigställt:

Q2 2017

Merkuriusgatan 11-65

Nybyggnation av lägenheter i befintliga ytor på markplan med fukt- och radonåtgärder. Att optimera fastigheter genom outnyttjad yta bidrar till att förtäta staden, ett mer levande område och ett mervärde för fastighetsägaren.

För att maximera samordningsvinsterna gjorde vi ett stambyte och badrumsrenovering i ovanliggande lägenheter parallellt med byggnationen av lägenheterna.

/ Projekt

Fler projekt