/ OMBYGGNATION

Kabelgatan 6

Fastighet som lokalanpassats och energieffektiviserats.

Adress:

Kabelgatan 6, Göteborg

Antal lägenheter:

2 st

Beställare:

Egen regi

Byggstart:

Q1 2022

Färdigställt:

Q2 2022

Kabelgatan 6

Lokalanpassning av två våningar för att möta hyresgästens önskemål. Bygglovsarbete pågår för att källarplan skall inredas som en utökning av den uthyrningsbara ytan. Fasadtvätt och målningsarbeten för att förlänga livstiden och få ett lyft på fastighetens yttre gjordes samtidigt.

Vi har även gjort energieffektiviseringar i form av nytt luftvärmesystem och sett över fönster och dörrar.

/ Projekt

Fler projekt