/ Ombyggnation

Hedåsgatan

Ombyggnation av vindar till 5 vindslägenheter.

Adress:

Hedåsgatan 11 och 13, Göteborg

Antal lägenheter:

5 st

Rum:

1 rum o kök

Boarea:

35 kvm

Byggstart:

Q2 2023

Färdigställt:

Q4 2023

Beställare:

Familjebostäder i Göteborg AB

Arkitekt:

Högberg Gillner Arkitektur

Hedåsgatan 11 och 13

Hedåsgatan 11 och 13 är två intill varandra liggande stenhus byggda 1915. Byggnaderna är uppförda i tidstypisk nationalromantisk stil med hög materialkvalitét och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg. Det innebär att byggnaderna inte får förvanskas och att ändringar ska utföras med varsamhet om byggnadernas karaktär och kulturvärden.

Projektet utförs för Familjebostäder och omfattar projektering, bygglovsansökan och produktion av fem vindslägenheter om 35 kvadratmeter vardera, en av lägenheterna förses med takterrass. Vinden utgör utrymme för fastigheternas samtliga lägenhetsförråd och anpassas efter vindens nya planlösningar.

Möjlighet att få vara med och påverka allmännyttan

Tillsammans med Familjebostäder vill vi genom låga projektkostnader kunna erbjuda hyresgäster nya vindslägenheter med lägre hyra i ett attraktivt område. Vi vill skapa möjligheter för studenter och personer med lägre betalningsförmåga att bo i enkla men fina och centralt belägna lägenheter. Av denna anledning och för att maximera effektivisering fick 4D Gruppen stora valmöjligheter i detta projekt vid bland annat utformning av lägenheterna, tidplanen, processen och materialvalen.

Under projektet ges stor hänsyn till befintliga hyresgäster som kommer är kvarboende under produktion och har sina befintliga lägenhetsförråd på vinden.

Lägenheterna som är under produktion kommer att färdigställas under Q4 2023.

/ Projekt

Fler projekt