Fönsterbyte & fönsterrenovering

Förbättra er energiförbrukning och minska ljud utifrån. Oavsett om ni letar fönster i trä, aluminium eller PVC har vi ett fönster för er fastighet.

Fönsterbyte & fönsterrenovering

Det finns flera olika ekonomiska fördelar med ett fönsterbyte. Stora energiförbättringar och minimala underhållskostnader är några som vi ser fäller ett stort avgörande när man väljer att byta ut befintliga fönster eller renovera de befintliga. En annan stor fördel är akustiknivåer. Många kunder upplever stora skillnader i ljudnivåer utifrån efter ett fönsterbyte. Boendemiljön känns tryggare och leder ofta till ett bättre inomhusklimat.

Ska man välja trä, aluminium eller PVC? Saker som kan styra val av fönster är bland annat budget, behov, underhåll, utseende och antikvariska krav. Vi gör en gemenas bedömning utifrån fastighetens förutsättningar och behov och tar fram ett fönster som håller över tid. De flesta typer fönster går att få med olika energikrav.

Ett fönsterbyte eller en fönsterrenovering kan innefatta många olika typer av arbeten beroende på i vilken typ av fastighet som renoveringen skall utföras i. Här nedan ser ni några olika typer av arbeten och kort vad dom innebär:

Vi utför kompletta fönsterbyten med inmätning, deponi av gamla fönster, och montage av nya. Allt med hög noggrannhet och enligt byggkrav.

Beroende på skick på fönstren så kan man antingen renovera dem på plats eller så plockar men ner dem och renoverar dem på ett fönstersnickeri.

Tillsammans med en antikvarie kan vi ta fram en lösning som återställer er fastighet till ursprungligt skick, fast med moderna materialval och lösningar som håller över tid, både underhålls- och energimässigt.

Inget fönster är komplett utan in- och utvändig inklädnad. Utvändigt kan vi anpassa plåt, fog, trä eller puts efter fastighetens förutsättningar. Invändigt kan vi anpassa snickerier i mängder av olika utföranden för att uppfylla kundens önskemål.

Har ert entréparti uttjänat sin livscykel? Vi arbetar med flertalet leverantörer och specialsnickerier för att anpassa er port till husets karaktär och säkerhet. Byte av entréparti görs ibland samtidigt som ett fönsterbyte för att få till en helhet. Är den befintliga porten original eller något man vill bevara går det också ofta att renovera den så att den håller ytterligare många år.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ OMBYGGNATION

Relevanta projekt