Etagelägenhet

Om möjligheten finns att förvärva en yta ovanför eller under en befintlig lägenhet finns goda möjligheter att skapa en unik etagelägenhet.

Etagelägenhet

Ibland uppstår möjligheten att kunna köpa en yta under eller över en befintlig lägenhet. Det kan vara en lokal i gatuplan som har gjort sitt som butik eller kontor. Eller ett vindsutrymme som inte utnyttjas optimalt.

Varje etagelägenhet är unik med sina egna förutsättningar. Den kräver kreativitet och yrkesmässig skicklighet från första projektering till sista utförande för att skapa ett hem att leva i och trivas över tid. På 4D Gruppen ser vi till att allt detta tas om hand om på ett effektivt och tryggt sätt. Vi arbetar för att ni ska få ut så mycket som möjligt av de befintliga ytorna samtidigt som att de övriga boende i fastigheten ska påverkas i minsta möjliga mån under byggtiden.

Har ni en vind eller annat outnyttjat utrymme som ni tror skulle bli en bra etagelägenhet? Är ni till och med flera i samma förening som går i samma tankar? Det finns ofta en stor intjäning att utföra flera lägenheter samtidigt. Tveka inte att kontakta oss!

/ OMBYGGNATION

Möjlighet att skapa något helt unikt

En etagelägenhet är ofta helt unik då den anpassas efter fastighetens förutsättningar och kundens önskemål. Här kan ni läsa mer om ett av våra projekt där fyra etagelägenheter byggdes i samma bostadsrättsförening. Alla med unika utföranden för att möta kundernas behov.

Fem tips inför ombyggnation i er fastighet

Processen och startsträckan kan kännas lång och krokig när man skall starta upp ett projekt i sitt hem och sin förening men här kan ni några enkla tips för en bra start.

  1. Visa en budget för styrelsen som inkluderar intäkten och hur den påverkar ekonomin, det vill säga hur mycket avgiften kan sänkas. Visa även på arbeten som kan utföras samtidigt, till exempel om taket är i behov av renovering.
  2. Glöm inte förrådsfrågan som ofta löses i ej utnyttjade utrymmen i källare. Om föreningsmedlemmar behöver bli av eller minska sina förråd till förmån för en vindsombyggnation är detta den viktigaste frågan som er förening med majoritet behöver ta ett beslut om.
  3. Beslut – Ett bra underbyggt förslag att ta ställning till i beslutsfasen underlättar för styrelsen och de som kanske inte är lika insatta eller kunniga att ta ett bra beslut.
  4. Bygglovsansökan – Antingen låter ni en entreprenör ansvara för projekteringen från bygglov till färdig bygghandling, eller så sköter ni själva bygglovsansökan. Tänk på att det är ett tidskrävande arbete och en erfaren entreprenör är van att ansvara för hela resan.
  5. Val av entreprenör – Utgå från fast pris och jämför med branschen, konsulter med flera.

Vanliga frågor om renovering av vindar

Inför beslut – Styrelsen får i uppdrag att presentera ett förslag för föreningen om exploatering av vinden. Detta kan delegeras till en vindsgrupp eller vindsansvarig.

Beslut – Det första beslutet som föreningen måste fastställa är om flytt av eventuella vindsförråd är aktuellt. För detta krävs ett stämmobeslut. Efter det kan ett eller flera förslag presenteras på en stämma som medlemmarna i föreningen kan rösta på.

Val av entreprenör – en vindsombyggnation är väldigt komplex och byggaren bör ha god erfarenhet och kunna visa referensprojekt och en organisation med duktig personal.

Projektering och Utförande – projekteringen ska ta hänsyn till befintlig fastighet och övriga boende i föreningen. Utförandet ska ske med hänsyn och avstämningar bör göras löpande.

Inflytt – Efter godkänd slutbesiktning och slutbesked av stadsbyggnadskontoret kan bostadsinnehavarna flytta in. Tillse i god tid att den ekonomiska planen är uppdaterad.

Byggnadsställning – För att vi skall kunna arbeta säkert behöver vi ha en ställning som står längs med husfasaden. Vi arbetar generellt med en så kallad lättställning som påverkar utsikten för de boende minimalt och stävar alltid efter att ha ställning monterad så kort tid som möjligt, det vill säga inte under hela byggtiden.

Byggarbetsplats – Det kommer stundtals att låta mycket, främst under byggstarten och för boende på våningen under vinden, men även för hela fastigheten samt grannar runt om. Det är tex rivningsarbeten, lastbilar och kranar som levererar material, arbeten med allt från stomme till tak. Vi arbetar aktivt under projekterings- och byggtiden för att minska höga ljudnivåer både för boende och våra arbetare på plats.

Påkoppling av stammar (avlopp) – Ibland behöver avloppen till de nya lägenheterna kopplas på i kök och/eller badrum i lägenheten under vindsplan. Påkopplingsarbetet sker under en begränsad tid och vi har stor erfarenhet av att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för de lägenhetsinnehavare som påverkas. Korta avstängningar av vatten och el i fastigheten förekommer då vi i god tid innan meddelar boende om detta.

Nej är det enkla svaret men klart att de som bor på våningsplanet under vinden blir mer påverkade av tex buller än övriga boende i fastigheten. Viktigt att en dialog finns angående detta och att eventuella projektspecifika byggrelaterade åtgärder i deras lägenheter tas upp i projekteringsstadiet.

Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet är en normal byggtid 3–12 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

Nya inkomster i form av försäljning och nya avgifter kan innebära avskrivning av lån och sänkning av avgiften för befintliga ägare.

Står föreningen inför ett underhållsbehov kan detta utföras tillsammans med en vindsombyggnation med samordningsvinster som följd och en mer kostnadseffektiv renovering. Detta kan till exempel vara en takomläggning, fönsterbyte, trapphusrenovering eller ett stambyte. Dessutom kan en vindsförsäljning finansiera vissa underhåll.

Fastigheten får också ett bättre isolerat tak vilket är bra både för miljön och föreningens ekonomi.

Kontakta mig om du vill veta mer

Fredrik Nyman
VD
070–271 10 12
nyman@4dgruppen.se

/ Onbyggnation

Relevanta projekt